Kartor

map-caballoblanco
Här finns länkar till olika kartor. Närmast ser vi Google Earth över Caballo Blanco. Tyvärr är den inte uppdaterad, men själva Caballo Blanco/El Gato finns ju med eftersom vi funnits länge.